NASZA OFERTA

Wynajem autobusów

Stacja kontroli pojazdów

Naprawa samochodów

Serwis tachografów

Pomoc drogowa

Parking

Myjnia

Stacja paliw
Reklama na pojazdach

 

 

 

kup bilet online

Wynajem autobusów

Posiadany tabor autobusowy pozwala na obsługę każdego zamówieniaw ramach:

- krajowych przewozów turystycznych, wycieczek szkolnych, dowozów do pracy w ramach zamkniętych przewozów i
innych usług przewozowych
- międzynarodowych przewozów osób, do których w ramach posiadanej koncesji jest przygotowany autobusów

Odpłatność za powyższe usługi jest zawsze ustalana z wynajmującym i zależy od marki pojazdu jego pojemności, czasu trwania inmorezy i wykonanego w jej ramch przewozu

Wszyscy korzystający z naszych usług przewozowych w trakcie ich trwania są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto nasza działalność jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej do kwoty 100 000 zł. Firma ubezpieczająca - WARTA - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.