kup bilet online

AKTUALNOŚCI

 

Z dnia 2018-08-07
Komunikacja Świąteczna w dniu 15.08.2018

Informacja dla Podróżnych !

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o. o.        
w Grójcu informuje, że:

·        W dniu: 15.08.2018 (środa)

będą wykonywane n/w kursy:

BIAŁA RAWSKA-WARSZAWA przez Grójec

o godz.

14:40 (z Grójca o godz. 15:36)

BIAŁA RAWSKA - GRÓJEC

o godz.

  5:45

GRÓJEC – BIAŁA RAWSKA

o godz.

13:30

GRÓJEC – GÓRA KALWARIA

o godz.

  8:15  12:15  17:00

GRÓJEC - OPOCZNO przez Grójec

o godz.

  6:40 (z Nowego Miasta o godz. 7:25)

GRÓJEC - WARKA przez Nową Wieś

o godz.

  8:00  10:15 

GRÓJEC - WARKA przez Miedzechów

o godz.

14:30  17:15

GRÓJEC - WARSZAWA p. Tarczyn

o godz.

  4:00   4:30     5:00    5:30    6:00    6:30    7:15    8:00    8:30   9:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  17:45 19:15  20:45  21:30

KOŃSKIE -WARSZAWA przez Grójec

o godz.

11:20 (z N. Miasta o godz. 12:25)
18:30 (z N. Miasta o godz. 19:35)

OPOCZNO  - WARSZAWA przez Grójec

o godz.

  5:30 (z N. Miasta o godz. 6:25, z Grójca o godz.7:21)
10:30 (z N. Miasta o godz. 11:30, z Grójca o godz.12:21)
15:00 (z N. Miasta o godz. 16:00, z Grójca o godz. 16:51)
17:15 (z N. Miasta o godz. 18:15, z Grójca o godz. 19:15)

RADOM – WARSZAWA przez Grójec

o godz.

12:45 (z B-gów o godz. 13:30, z Grójca o godz. 14:10)

WARKA - WARSZAWA METRO

o godz.

  5:15   7:00    8:00   10:00   12:00   13:45   15:00   16:30   18:00 

GÓRA KALWARIA - GRÓJEC

o godz.

  9:35  14:10  18:35

NOWE MIASTO – GRÓJEC p. Błędów

o godz.

12:00

WARKA - GRÓJEC przez Miedzechów

o godz.

  6:40  12:00

WARKA - GRÓJEC przez Nową Wieś

o godz.

  9:00  15:30

WARSZAWA METRO – WARKA

o godz.

  8:00   10:15   11:15   12:50   14:40   16:00   17:30   19:00   20:30 

WARSZAWA - BIAŁA RAWSKA

o godz.

17:00 (z Grójca o godz. 17:55)

WARSZAWA - GRÓJEC  przez Tarczyn

o godz.

  5:30    6:30    7:30    8:30    9:00  10:00  11:00  12:00   13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00  19:30   20:00  21:00  22:00  22:30  23:00

WARSZAWA - KOŃSKIE  przez Grójec

o godz.

  6:15 (z N. Miasta o godz. 8:04)
14:45 (z N. Miasta o godz. 16:34)

WARSZAWA - NOWE MIASTO p. Mogielnicę

o godz.

18:15 (z Grójca o godz. 19:10)

WARSZAWA - OPOCZNO przez Grójec

o godz.

  9:30 (z Grójca o godz. 10:30, z N. Miasta o godz. 11:15)
13:30 (z Grójca o godz. 14:30, z N. Miasta o godz. 15:15)
16:10 (z Grójca o godz. 17:10, z N. Miasta o godz. 17:55)

WARSZAWA – RADOM przez Grójec

o godz.

  8:15 (z Grójca o godz. 9:15, z B-gów o godz. 9:54)

Z dnia 2018-07-09
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZNIU
DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE/ ogólne Rozporządzenie o ochronie danych „RODO” /, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018r.

1.  Administratorem Pana danych osobowych jest PKS Spółka z o.o. z siedzibą w Grójcu przy ul. Laskowej 26, zwana dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pana danych osobowych.

2. Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz przepisów Kodeksu Pracy i przepisów ZUS.

3.  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy o pracę a po rozwiązaniu umowy przez okres 50 lat.

4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

5.  Posiada Pani/Pan prawo do:

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 przenoszenia danych,

  wniesienia sprzeciwu,

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pan, iż przetwarzanie danych osobowych pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Z dnia 2018-07-04
Zmiany w komunikacji od 07.07.2018

OGŁOSZENIE 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Sp. z o.o. w Grójcu informuje PT. Podróżnych,
że od dnia 
07.07.2018r zostają wprowadzone zmiany
n/w kursów:

będzie wykonywany z ozn. 1-5b, natomiast w soboty i niedziele będzie wykonywany w relacji

Warszawa Dw. Zach. – Tomaszów Maz. o godz. 8:30 z ozn. Cb

  • Nowe Miasto ul. Tomaszowska - Warszawa Dw. Zach. z godz. 14:45

będzie wykonywany z ozn. 1-5b, natomiast w soboty i niedziele będzie wykonywany w relacji

Tomaszów Maz. - Warszawa Dw. Zach. o godz. 13:40 z ozn. Cb

Oznaczenia kursów:

1-5 - kursuje od poniedziałku do piątku

b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII

C - kursuje w soboty, niedziele i święta

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

Z dnia 2018-06-13
Zmiany w komunikacji od 01.07.2018

OGŁOSZENIE 

Z uwagi na niską frekwencję pasażerów

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
Sp. z o.o. w Grójcu informuje PT. Podróżnych,
że od dnia 
01.07.2018r zostają wprowadzone zmiany w n/w kursach:

 

Kursy zawieszone:

·       Białobrzegi – Dobieszyn z godz. 16:00 z ozn M

·       Dobieszyn – Białobrzegi z godz. 6:50 z ozn M


Zmiana dni wykonywania:

·       Grójec – Sadków- Grójec z godz. 15:50 z ozn D na ozn S

·       Grójec – Nowe Miasto przez Mogielnicę z godz. 5:00 z ozn. D  na ozn S

·       Grójec – Ciechlin z godz. 5:30 z ozn D na ozn S

·       Ciechlin – Grójec z godz. 6:00 z ozn D na ozn S

·       Grójec – Ciechlin z godz. 11:00 z ozn D na ozn S

·       Ciechlin – Grójec z godz. 11:30 z ozn D na ozn S

·       Grójec – Dębnowola z godz. 8:45 z ozn D na ozn S

·       Dębnowola – Grójec z godz. 9:50 z ozn D na ozn S

·       Gołosze -Grójec przez Trzylatków z godz. 16:30 z ozn D na ozn S

·       Dębnowola – Grójec z godz. 5:35 z ozn D na ozn S

·       Grójec – Dębnowola z godz. 18:00 z ozn D na ozn S

·       Białobrzegi – Grójec przez Warkę z godz. 13:00 z ozn D zmiana na S

·       Grójec – Białobrzegi przez Warkę z godz. 14:45 z ozn D zmiana na S

·       Białobrzegi – Dobieszyn z godz. 6:20 z ozn D zmiana na S

·       Dobieszyn – Białobrzegi z godz. 16:40 z ozn D zmiana na S

·       Białobrzegi – Ocieść z godz. 8:20 z ozn D zmiana na S

·       Ocieść – Białobrzegi z godz. 9:10 z ozn D zmiana na S

·       Białobrzegi – Grzmiąca z godz. 8:00 z ozn D zmiana na S

·       Grzmiąca – Białobrzegi  z godz. 8:20 z ozn D zmiana na S

·       Białobrzegi – Radom z godz. 14:45 z ozn D zmiana na S

·       Radom – Białobrzegi z godz. 16:00 z ozn D zmiana na S

·       Białobrzegi –Goszczyn z godz. 17:45 z ozn D zmiana na S

·       Goszczyn – Białobrzegi z godz. 18:40 z ozn D zmiana na S


Zmiana relacji kursu i dni wykonywania:

 ·       Grójec – Gołosze przez Trzylatków z godz. 15:45 z  ozn D zmiana na S. 
 W dni wolne od nauki w/w kurs zostaje skierowany  przez Goliany i wydłużony do Nowego Miasta z ozn M

 

Kursy przyśpieszone:

·       Grójec – Machnatka – Ciechlin  -Grójec z godz. 17:30 z ozn D zostaje przyśpieszony na godz. 17:15 z ozn D

·       Grójec – Nowe Miasto przez Mogielnicę z godz. 12:45 z ozn 67b  zostaje przyśpieszony na  godz. 12:30


Kursy skrócone w okresie od 01-07-2018 do 31-08-2018:

·       Białobrzegi – Klwów z godz. 5:40 z ozn D zostaje skrócony do Kostrzynia

·       Klwów – Białobrzegi z godz. 6:30 z ozn M zostaje zawieszony na odcinku

Klwów-Kostrzyń (z Kostrzynia odjazd o godz. 6:46)

·       Białobrzegi – Klwów z godz. 15:30 z ozn D7d zostaje skrócony do Kostrzynia

·       Klwów – Białobrzegi z godz. 16:15 z ozn D zostaje zawieszony na odcinku

Klwów-Kostrzyń (z Kostrzynia odjazd o godz. 16:30)

·       Białobrzegi – Ulów z godz. 11:15 z ozn D zostaje skrócony do Kostrzynia

·       Ulów – Białobrzegi z godz. 12:00 z ozn D zostaje zawieszony na odcinku

Ulów-Kostrzyń (z Kostrzynia odjazd o godz. 12:08)

·       Białobrzegi – Ulów z godz. 16:10 z ozn M zostaje skrócony do Żydy

·       Ulów – Białobrzegi z godz. 17:20 z ozn D zostaje zawieszony na odcinku

Ulów-Żydy (z Żydy odjazd o godz. 17:36)


Nowe kursy:

·       Dębnowola – Mogielnica z godz. 5:10 z ozn M

·       Mogielnica – Dębnowola z godz. 8:30 z ozn M

·       Dębnowola – Mogielnica z godz. 9:10 z ozn M

·       Mogielnica – Dębnowola z godz. 10:15 z ozn M


Oznaczenia kursów:

b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII

d – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

M - kurs. od pn. do pt. oprócz św. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw   świątecznych

S - kursuje w dni nauki szkolnej

6 – kursuje w sobotę

7 – kursuje w niedziele

Z dnia 2018-05-15
Zmiany w komunikacji od 01.06.2018

OGŁOSZENIE 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o.

w Grójcu informuje PT. Podróżnych,
że od dnia 
01.06.2018r zostaje wprowadzony nowy układ komunikacyjny, z uwagi na brak kierowców do obsługi komunikacji zostają wprowadzone zmiany n/w kursów:

Kursy zawieszone:

·       Warszawa - Kruszew - Grójec z godz. 13:40 z ozn M

·       Grójec – Warszawa z godz. 4:15 z ozn 6b

·       Grójec – Zbrosza Duża z godz. 5:15 z ozn M

·       Grójec - Dańków z godz. 14:15 z ozn S

·       Grójec – Dębnowola z godz. 15:15 z ozn S7

·       Grójec - Goszczyn przez Belsk z godz. 15:30 z ozn D

·       Grójec – Błogosław przez Goliany z godz. 17:30 z ozn D

·       Grójec – Wilków z godz. 19:30 z ozn. D

·       Dębnowola – Słomczyn z godz. 5:35 z ozn 7G

·       Warszawa – Opoczno z godz. 5:40 z ozn 6

·       Zbrosza Duża – Grójec z godz. 5:50 z ozn M

·       Mogielnica – Grójec z godz. 6:45 z ozn S

·       Dańków – Grójec z godz. 15:15 z ozn S

·       Dębnowola – Warszawa z godz. 17:15 z ozn 7dP

·       Biała Rawska – Grójec z godz. 17:10 z ozn D


Kursy skrócone:

·       Grójec – Goszczyn -Grójec z godz. 14:00 z ozn S zostaje skrócony do Goszczyna

·       Biała Rawska – Warszawa z godz. 5:45 z ozn b zostaje skrócony do Grójca

·       Warszawa - Tomaszów Maz. z godz. 8:30 z ozn b skrócony do Nowego Miasta

ul. Tomaszowska

·       Tomaszów Maz. – Warszawa z godz. 13:40 z ozn b zawieszony na odcinku Tomaszów Maz. – Nowe Miasto ul. Tomaszowska (z Nowego Miasta ul. Tomaszowska odjazd o godz. 14:45)

 

Kursy przyśpieszone:

·       Grójec – Falęcin z godz. 18:00 zmiana ozn z D zostaje przyśpieszony na godz. 17:15

·       Falęcin – Grójec z godz. 18:30 zmiana ozn z D zostaje przyśpieszony na godz. 17:45


Nowy kurs:

·       Grójec - Słomczyn  z godz. 6:30 z ozn 7G


Zmiana dni wykonywania:

·       Grójec – Zbrosza Duża z godz. 11:00 z ozn D zmiana na S

·       Grójec – Zbrosza Duża z godz. 16:30 z ozn D zmiana na S

·       Zbrosza Duża – Grójec z godz. 11:50 z ozn D zmiana na S

·       Zbrosza Duża – Grójec z godz. 17:10 z ozn D zmiana na S

·       Grójec – Falęcin z godz. 6:45 zmiana ozn z 1-56b na D

·       Grójec – Falęcin z godz. 9:30 zmiana ozn z 1-5 b na D

·       Grójec – Falęcin z godz. 12:30 zmiana ozn z 1-5!b na D

·       Grójec – Falęcin z godz. 15:30 zmiana ozn z b na D

·       Falęcin – Grójec z godz. 7:10 zmiana ozn z 1-56b na D

·       Falęcin - Grójec z godz. 10:00 zmiana ozn z 1-5 b na D

·       Falęcin – Grójec z godz. 13:00 zmiana ozn z 1-5!b na D

·       Falęcin – Grójec z godz. 16:00 zmiana ozn z b na D

·       Grójec – Góra Kalwaria z godz. 5:45 z ozn b zmiana na d

·       Grójec – Góra Kalwaria z godz. 8:15 z ozn b zmiana na D

·       Grójec – Góra Kalwaria z godz. 10:30 z ozn b zmiana na D

·       Grójec – Góra Kalwaria z godz. 12:15 z ozn b zmiana na d

·       Grójec – Góra Kalwaria z godz. 14:30 z ozn b zmiana na D

·       Grójec – Góra Kalwaria z godz. 15:40 z ozn D zmiana na d

·       Grójec – Góra Kalwaria z godz. 17:00 z ozn b zmiana na D

·       Góra Kalwaria – Grójec z godz. 6:45 z ozn CMb zmiana na d

·       Góra Kalwaria – Grójec z godz. 9:35 z ozn b zmiana na D

·       Góra Kalwaria – Grójec z godz. 12:20 z ozn b zmiana na D

·       Góra Kalwaria – Grójec z godz. 14:10 z ozn b zmiana na d

·       Góra Kalwaria – Grójec z godz. 15:40 z ozn b zmiana na D

·       Góra Kalwaria – Grójec z godz. 17:10 z ozn D zmiana na d

·       Góra Kalwaria – Grójec z godz. 18:35 z ozn b zmiana na D

·       Dębnowola – Grójec z godz. 5:35 z ozn D6 zmiana na D

·       Grójec – Dębnowola z godz. 18:00 z ozn b zmiana na D

·       Grójec – Opoczno z godz. 6:40 zmiana ozn z 1-5, 7 na b

·       Grójec – Rawa Maz. z godz. 8:45 z ozn b zmiana na D

·       Rawa Maz. – Grójec z godz. 11:00 z ozn b miana na D

·       Mogielnica – Dębnowola z godz. 16:15 z ozn M zmiana ozn D

·       Dębnowola – Mogielnica z godz. 15:35 z ozn M zmiana ozn D

·       Grójec – Mszczonów z godz. 16:00 z ozn d zmiana na D

·       Mszczonów – Grójec z godz. 17:15 z ozn d zmiana na D

·       Grójec- Błędów przez Lipie z godz. 7:30 z ozn D zmiana na S

·       Błędów – Grójec  przez Lipie z godz. 9:10 z ozn D zmiana na S

·       Białobrzegi – Warszawa z godz. 5:45 zmiana ozn z D na d

·       Warszawa – Nowe Miasto przez Błędów z godz. 18:00 z ozn D7b zmiana na D

·       Nowe Miasto – Grójec przez Błędów z godz. 9:15  z ozn b zmiana na D6b


Oznaczenia kursów:

b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII

d – nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

S - kursuje w dni nauki szkolnej

6 – kursuje w soboty

7 – kursuje w niedziele

 

- Wynajem autokarów do obsługi wycieczek krajowych i zagraniczynych.
- Diagnostyka pojazdów osobowych, ciężarowych, autobusów.
- Sklep z częściami zamiennymi i akcesoriami.

Napisz do nas WNIOSEK O WYNAJEM AUTOKARU
Strona wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz na stonie WIKIPEDII.
Zapoznaj się z naszą polityką cookie. Akceptując niniejszy komunikat potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacją. [akceptuję - zamknij]