PKS Sp. z o.o. Grójec, Laskowa 26, 05-600 Grójec Rozkład ważny od: 01.05.2024
TEL: Informacja 703403041
www.pksgrojec.pl
REMBERTÓW
ROZKŁAD ODJAZDÓW
Kierunek Godziny odjazdu
Dni robocze Soboty Niedziele i święta
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA 06:25 D 07:15 dm 07:15 dm 07:15 dm
przez GŁUCHÓW 01/02 07:35 S 08:00 d 08:00 d 08:00 d
08:20 D 08:40 S 09:00 b 09:00 b
09:00 b 09:20 D! 10:00 b 10:00 b
09:40 S 10:00 b 10:20 D6d 12:00 d
10:20 D6d 10:40 S 12:00 d 13:00 b
11:00 D 11:30 D 13:00 b 14:00
12:00 d 12:30 D 14:00 15:00 b
13:00 b 13:30 D 14:30 D6d 16:00 DCi
14:00 14:30 D6d 15:00 b 17:00 b
15:00 b 15:20 D 16:00 DCi 18:00 DC
16:00 DCi 17:00 b 16:40 6m 19:00 bg
17:40 D 18:00 DC 17:00 b 20:25 7!&
18:30 D 19:00 bg 18:00 DC 21:55 b@
19:56 D6d 20:25 7!& 19:00 bg 23:01 bm
20:55 D6d 21:25 S 19:56 D6d 23:55 bm&
21:55 b@ 22:25 D 20:55 D6d
23:01 bm 23:55 bm& 21:55 b@
23:01 bm
23:55 bm&
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA 06:09 M 08:44 S 06:14 6d
przez Pamiątka SZKOŁA 15:40 S 16:21 D
Pamiątka SZKOŁA 06:09 S 11:04 D
12:34 S
TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA 05:07 D 08:13 S
08:22 S 11:22 D
15:52 S
TARCZYN STĘPKOWSKIEGO 12:49 S
przez KAWĘCZYN
TARCZYN SZARYCH SZEREGÓW 07:01 S
przez PRZYPKI
Warszawa Dw.Zach. PKS 07:54 S
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA
Warszawa Dw.Zach. PKS 04:14 D 05:14 d 05:14 d 05:14 d
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA
MROKÓW 01/02
Janki Działkowa 01, 02
05:55 b 06:15 D 05:55 b 05:55 b
06:18 S 07:19 D 07:15 C 07:15 C
08:15 D6d 09:15 D 07:37 Cb 07:37 Cb
09:45 D 10:16 D 08:15 D6d 10:15 C
10:45 D 11:15 b 10:15 C 11:15 b
12:15 12:55 S 11:15 b 12:15
13:15 bm& 13:55 D 12:15 13:15 bm&
14:35 S 15:15 13:15 bm& 15:15
15:45 D 16:15 bg 15:15 16:15 bg
16:45 i 17:15 SCpm 16:15 bg 16:45 i
17:45 D 18:45 D 16:45 i 17:15 SCpm
19:15 b 20:14 b 17:15 SCpm 19:15 b
19:15 b 20:14 b
20:14 b
Warszawa Dw.Zach. PKS 04:59 D 06:45 b 06:45 b 06:45 b
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA
MROKÓW 01/02
Janki Plac Szwedzki 03
08:45 b 11:45 D6d 08:45 b 08:45 b
12:35 D 14:55 D 11:45 D6d
18:15 D6b 18:15 D6b
Warszawa P+R AL. KRAKOWSKA 05 04:34 D6m 04:34 D6m
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA
MROKÓW 01/02
Janki Działkowa 01, 02
Warszawa, Bitwy War1920 01 05:34 S 21:14 D
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA
MROKÓW 01/02
Janki Działkowa 01, 02
Warszawa, Bitwy War1920 01 14:15 b 14:15 b 14:15 b
przez TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA
MROKÓW 01/02
Janki Plac Szwedzki 03
OZNACZENIA KURSÓW
! - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
& - kursuje w dniu 1 stycznia
@ - NIE KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII
g - nie kursuje w dniu 24.XII
i - nie kursuje w dniu 26.XII
M - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
  oprócz św.
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
p - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz 25.XII
S - kursuje w dni nauki szkolnej