PKS Sp. z o.o. Grójec Laskowa 26 05-600 Grójec Rozkład ważny od: 14.04.2022
Informacja 703403041
www.pksgrojec.pl
ŁAZY 01, 02
ROZKŁAD ODJAZDÓW
Kierunek Godziny odjazdu
GRÓJEC D.A. UL. LASKOWA 05:58 D 06:45 D 06:58 D 07:35 Cd
przez MROKÓW
TARCZYN P.D. UL. WARSZAWSKA
GŁUCHÓW k\ Grójca
07:37 D 08:07 D 08:35 b 09:05 D!
09:35 b 10:05 D7d 10:05 6d 10:35 D
11:05 S 11:35 d 12:05 M 12:35 b
13:05 S 13:35 DC 14:05 D6d 14:35 b
14:55 S 15:05 M 15:15 S 15:35 DC!@
16:05 6d 16:20 S 16:35 b 17:15 D
17:35 DC 18:05 D 18:35 SCd 19:05 S
19:28 D6d 19:58 7% 20:28 D6d 20:58 S
21:28 b 22:28 b 22:58 d
Warszawa Dw.Zach. PKS 04:37 D6d 04:57 D 05:22 S 05:37 Cd
przez Janki Działkowa 01, 02 06:07 D% 06:37 D 06:47 D 07:07 b
07:52 DC@ 07:58 Cb 08:14 S 08:37 D6d
09:07 d 09:37 D 10:07 S 10:37 DC
11:07 M 11:37 b 12:07 S6d 12:37 DC
13:07 D% 13:37 SCb 14:07 M 14:37 b
15:07 D 15:37 DC 16:07 S 16:37 d
17:07 D 17:37 DC 18:37 D6d 19:07 D
19:52 b 21:22 d
Warszawa, Bitwy War1920 01 05:37 D 06:37 Cd
przez Janki Działkowa 01, 02
OZNACZENIA KURSÓW
! - KURSUJE 25.XII I W PIERWSZY DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
% - KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
@ - NIE KURSUJE 26.XII I W DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH
6 - kursuje w soboty
7 - kursuje w niedziele
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII
C - kursuje w soboty, niedziele i święta
D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26 XII
M - kurs. od pn. do pt. w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych
  oprócz św.
S - kursuje w dni nauki szkolnej